Övervakning i samhället

En berättelse om övervakningens historia, utbredning och teknologi.

Loading data...
Ofritt  
Fritt  
Okänt

Författare:
Camilla Morin
Egil Möller
Embla Isaura Källén

Kontakt: kontakt@overvakad.se
Källmaterial
Övervakningens historia, Övervakning i vardagen, Övervakning globalt

Allt material

Creative Commons License
Licensierad under
Creative Commons Erkännande-DelaLika 4.0 Internationell Licens Övervakad Piratpartiet